Zorgverzekering 2017

1 november 2016

Wat zijn de veranderingen in de basisverzekering per 2017?

Uitbreiding basispakket zorgverzekering

Vanaf 1 januari 2017 wordt het basispakket uitgebreid met vergoedingen voor:

  • operatie van het bovenooglid (als u door een slap of verlamd bovenooglid nauwelijks nog kunt zien);
  • plaatsen van een borstprothese bij vrouwen en transvrouwen die geen borstgroei hebben;
  • medisch noodzakelijke besnijdenis;
  • fysiotherapie / oefentherapie voor patiënten met etalagebenen (pijn door vernauwde bloedvaten in de benen). De vergoeding is maximaal 37 behandelingen, inclusief de eerste 20 behandelingen.
  • een implantaat voor jongeren die blijvende snij- en hoektanden missen. Zij kunnen daarvoor tot hun 23e (dat was tot hun 18e) een implantaat krijgen. Als voorwaarde geldt dat de tanden door een afwijking ontbreken of door een ongeval verloren zijn gegaan;
  • opvang en zorg als u om medische redenen tijdelijk nog niet thuis kunt wonen. Dit heet eerstelijnsverblijf. Bijvoorbeeld na een behandeling in het ziekenhuis. Het kabinet reserveert hiervoor € 33 miljoen extra.

Hoogte verplicht eigen risico

Het verplicht eigen risico in 2017 blijft € 385, net als in 2016.

Vrijstelling eigen risico

Zorgverzekeraars kunnen al vrijstelling geven voor het eigen risico voor bepaalde gezondheidsprogramma’s. Bijvoorbeeld voor programma’s voor diabetes en depressie. Daardoor hoeft u geen eigen risico te betalen als u zo’n programma volgt.

Na 1 januari 2017 krijgen zorgverzekeraars meer mogelijkheden om deze vrijstelling ook bij andere programma’s toe te passen. Het gaat dan om dieetpreparaten of programma’s die gezondheidsproblemen moeten voorkomen. Zorgverzekeraars mogen zelf beslissen of ze het eigen risico voor deze programma’s wel of niet in rekening brengen.

NIPT-test

De NIPT is een test die screent op het syndroom van Down, Edwards en Patau. Sinds april 2014 kunnen vrouwen al voor de NIPT kiezen als sprake is van een verhoogde kans die blijkt uit de combinatietest. Vanaf april 2017 kan iedere zwangere die dat wil meteen kiezen voor de NIPT.

In 2017 wordt de NIPT gedeeltelijk vergoed via een subsidieregeling. Van de zwangere vrouw wordt een eigen betaling van € 175,- gevraagd. Dit bedrag is ongeveer gelijk aan de kosten van de combinatietest die nu ook voor rekening van de zwangere vrouw komt.

Eigen bijdrage voor kunstgebit op implantaten

Vanaf 2017 verandert de berekening van de eigen bijdrage voor een implantaatgedragen kunstgebit. Dat is een kunstgebit dat met kunstwortels (implantaten) in de mond is bevestigd. Hierdoor zijn de eigen bijdragen voor deze duurdere en ‘gewone’ kunstgebitten beter op elkaar afgestemd.

Eigen bijdrage voor gewone kunstgebitten

Voor een kunstgebit voor de onderkaak betaalt u in 2017 een eigen bijdrage van 10% van de kosten. Voor de bovenkaak een eigen bijdrage van 8%. Tot 2017 geldt een vaste eigen bijdrage van € 125.

Voor reparatie van een kunstgebit geldt in 2017 eigen bijdrage van 10%.

Let op!

Wilt je precies weten hoeveel je vergoed krijgt voor bepaalde zorg? Dat kun je het beste contact met ons opnemen. Want het maakt veel uit wat voor zorgverzekering je hebt en wat je daarin vergoed krijgt. Je kunt ook gelijk je zorgverzekering vergelijken.

Terug naar overzicht